Monday, July 2, 2018

Panjim Monthly - 01/July/2018 - Results

QM: Dr Chandrashekhar Rao

1st Place: Team VI  (Aniruddha Sen Gupta, Arnesh Jayaram, Parind Phadte, Sahil Ramchandani, Savitri Rao, Vinay Jayaram) - 356 points.

2nd Place: Team II  (Arvind Sivakumaran, Gaurav Mahambrey, Harsh Hegde, Mariette Correia, Paul George, Rajiv D'Silva) - 304 points.

3rd Place: Team III (Abhijit Virginkar, Adish Talwadker, Mohnish Sardesai, Nitish Wagle, Pritha Sardessai) - 286 points.

4th Place: Team V (Mahesh Prabhu, Mayur Shet, Soham Gaunekar, Srijit Kumar, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues) - 246 points.

5th Place: Team I (Anant Prabhu, Anjali Sengupta, Ann Mary Thomas, Kaivalya Karkare, Pamela Noronha, Riza Noronha, Vidhyadhar Gadgil) - 236 points.

6th Place : Team IV (Ajey Patil, Gowri Yale, Ian Pereira, Nathan Moniz, Pallavi Dhakne, Samir Nazareth, Shaunak Sardessai) - 221 points.

No comments: