Thursday, July 27, 2017

Margao July Quiz

Date: Sunday, June 30th, 2017
Time: 5.00 pm
Venue: Urban Health Centre, opp. Hospicio, Margao
QM: Amey Karpe
Flavour: General
Participation: Open to all.

Panjim July Quiz - Content

Monday, July 24, 2017

Panjim Monthly - 9/Jul/2017 - Results

QM: Rajiv D'Silva

1st: Team 5 - Harsh Hegde, Mahesh Prabhu, Nathan Moniz, Rahul Kakodkar - 250 points

1st: Team 6 - Anuradha Goyal, Delson Roche, Omkar Churi, Sahil Ramchandani, Siddharth C K - 250 points

3rd: Team 3 - Arvind S., Pallavi Dhakne, Parind Phadte, Srijit Kumar - 230 points

4th: Team 2 - Ashwin Mascarenhas, Hashed, Kaivalya Karkare, Madhura Chakraborty - 210 points

5th: Team 4 - Anant Prabhu, Nitish Wagle, Shailaja Sardessai, Valmiki Naik - 205 points

6th: Team 1 - Bakil Mohammed Aldhubaibi, C N Prabhakar, Gouthami, Lynn Barreto Miranda, R.Samyak - 200 points

Wednesday, July 5, 2017

Panjim July Quiz

Date: Sunday, July 9th, 2017
Time: 5.00 pm
Venue: International Centre Goa, Dona Paula
QM: Rajiv D'Silva
Flavour: General
Participation: Open to all.

Monday, July 3, 2017

Margao Monthly - 25/Jun/2017 - Results

QM: Harsh Hegde

1st: Team 2 - Amey Karpe, Annie Sen Gupta, Jeremiah Pacheco, Tejan Karmali, Terrence D'Costa - 320 points

2nd: Team 1 - Anish Dhaimodkar, Ira Prem, Lynn Barreto Miranda, Nitish Wagle - 280 points

3rd: Team 3 - Abhijeet Virginkar, Gouthami, Manuel Pereira, Nathan Moniz, Sahil Ramchandani, Viola Rodrigues - 205 points

4th: Team 4 - Akanksha Virginkar, Anjali SenGupta, Ira Almeida, Sanjay Parab, Srijit Kumar, Suraj Kamat - 170 points