Tuesday, February 26, 2013

SEQCm February - Results & content

QM: Dr. V. R. Muralidharan

1st: Ananth Kachroo, Francis James, Harman Singh, Rahul Mascarenhas, V. Balasubramanian - 90
2nd: [Akash Arun, Ashwin Mysore, Lynn Barretto Miranda, Pradhyumna Bhat, Shashwada Varik, Viraj Nayak] & [Eric Correia, Gourang Naik, Kaksham Naik, Ronak Gupta, Suraj Kamat, Tarun Mascarenhas] - 40
4th: Harsh Hegde, Nathan Moniz, Sahil Ramchandani, Sanjay Parab, Sanket Naik, Shiraz Hasan - 20

No comments: