Tuesday, May 8, 2012

Kids' Quiz and May Monthly - Results

The Annual SEQC Kids' Quiz

QM: Kunal Naik

1st: Aditi Mascarenhas, Agastya Keni, Akshay Rege, Devansh Cholera - 195
2nd: Ashwin Mascarenhas, Manish Kumar, Sapana K.C., Shaswat Salgaocar - 190
3rd: Hrishikesh Maheshwaram, Ishwar Maheshwaram, Mangesh Sonawane, Shrijana K.C., S. Varun Kumar - 150
4th: Amod Kolwalkar, Jatan Rodrigues, Neil Khera, Shukr Usgaonkar, Vikram D'Silva - 145
5th: Akash Kulkarni, Anisya Sheth, Nisha Oli, Nitish Fatarpekar, Yash Pathak - 140
6th: Aditya Sardessai, Julian Fernandes, Pranav Khadpe, Shubham Tiwari, Soham Kamat, Vijay Oli - 135


SEQC May Monthly

QM: Aniruddha Sen Gupta

1st: Agastya Keni, Akshay Rege, Amey Parsekar, Neil Khera, Nitish Wagle, S. Varun Kumar, Vijay Oli - 105
2nd: Anil Rodrigues, Kunal Naik, Mangesh Sonawane, Sachin Chatte, Shukr Usgaonkar - 100
3rd: Nikhil Shirsat, Paola Mambro, Paul Gatward, Srijit Kumar, Tallulah D'Silva, Vernon Fernandes - 90
4th: Aditya Sardessai, Amod Kolwalkar, Astrid Vas, Jatan Rodrigues, Rajiv D'Silva, Vikram D'Silva - 85
5th: [Conrad Fernandes, Julian Fernandes, Mahesh Prabhu, Pranav Khadpe, Shaswat Salgaocar, Shubham Tiwari, Veenu Vas] & [Anjali Sen Gupta, Nalin Khera, Nisha Oli, Sapana K.C., Shrijana K.C., Soham Kamat, Sunil Sardessai, Tanuj Chongder] - 70

No comments: