Tuesday, July 3, 2018

Panjim Monthly - 01/July/2018 - Results

QM: Dr Chandrashekhar Rao

1st Place: Team VI  (Aniruddha Sen Gupta, Arnesh Jayaram, Parind Phadte, Sahil Ramchandani, Savitri Rao, Vinay Jayaram) - 356 points.

2nd Place: Team II  (Arvind Sivakumaran, Gaurav Mahambrey, Harsh Hegde, Mariette Correia, Paul George, Rajiv D'Silva) - 304 points.

3rd Place: Team III (Abhijit Virginkar, Adish Talwadker, Mohnish Sardesai, Nitish Wagle, Pritha Sardessai) - 286 points.

4th Place: Team V (Mahesh Prabhu, Mayur Shet, Soham Gaunekar, Srijit Kumar, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues) - 246 points.

5th Place: Team I (Anant Prabhu, Anjali Sengupta, Ann Mary Thomas, Kaivalya Karkare, Pamela Noronha, Riza Noronha, Vidhyadhar Gadgil) - 236 points.

6th Place : Team IV (Ajey Patil, Gowri Yale, Ian Pereira, Nathan Moniz, Pallavi Dhakne, Samir Nazareth, Shaunak Sardessai) - 221 points.

Sunday, July 1, 2018

Margao Monthly - 24/June/2018 - Results

QM: Annie Sen Gupta

1st Place: Team III  (Anjali Sengupta, Aproop Prabhudesai, Nitish Wagle, Terrence Almeida) - 325 points.

2nd Place: Team II  (Rajiv D'Silva, Sahil Ramchandani, Shreya Ramchandani) - 310 points.

3rd Place: Team VI (Altamash Panjwany, Dr. Chandrashekar Rao, Gowri Yale, Harshwardhan Bhatkuly, Nathan Moniz) - 300 points.

4th Place : Team I (Gano Fernandes, Ira D'Costa, Ishan Kakodkar, Julian D'Costa, Rahul Kakodkar, Sunil Sardessai) - 265 points.

5th Place: Team IV (Chantal D'Costa, Harsh Hegde, Ira Prem, Rahul Chandawarkar, Viola Rodrigues)  & Team V (Pramas Hegde, Samir Nazareth, Sanjay Parab, Srijit Kumar) - 255 points.