Sunday, March 5, 2017

Margao Monthly - 26/Feb/2017 - Results

QM: Rahul Kakodkar


1st: Team 2 - Abhijit Virgincar, Harsh Hegde, Nitish Wagle - 195 points

2nd: Team 1 - Anjali Kakodkar, Ira Almeida, Lucky Kaul, Sanjiv Prabhudessai - 165 points

3rd: Team 4 - Jeremiah Pacheco, Roshan Dattatri, Sanjay Parab, Siddhant Parab, V. Soumya - 140 points

4th: Team 3 - Altamash Punjwany, Amey Karpe, Nikhil Kurtarkar - 85 points

No comments: