Monday, January 23, 2017

QuizStock 2017 - Like Share Tweet Repeat: the Social Media Quiz - ResultsQM: Nitish Wagle

1st: Anjali Sen Gupta, Mohnish Sardessai, Sangeeth Varma, Srijit Kumar – 70 points
2nd: Annie Sen Gupta, Gulnar Joshi, Lucky Kaul, Rahul Kakodkar – 60 points
3rd: (Gaurav Haloi, Harsh Hegde, J. Krishnamurthi, Vilas Pavithran) and (Anannya Deb, Kanwalpreet Singh, Varun Prasad, Vidyadhar Gadgil, Zeyn Jaswal) – 55 points
5th: Amey Karpe, Amey Parsekar, Anoop Prabhudessai, Anuradha Goyal, Roshan Dattatri – 35 points
6th: Ameya Mardolkar, Anurag Dalal, Dhanaraj Naik, Siddharaj Mopkar, Venkatesh "Ingit" Sahasranaman – 25 points

No comments: