Monday, January 23, 2017

QuizStock 2017 - Crime Quiz - ResultsQM: Vidyadhar Gadgil

1st: Annie's Harem (Aniruddha Sengupta, Nitish Wagle & Srijit Kumar) - 28 points
&
W.G. Disgrace (J. Krishnamurthi, "Logik", Tejaswi Udupa) - 28 points
3rd: Ingit Bergman (Aditya Gadre, Anannya Deb, Venkatesh "Ingit" Sahasranaman) - 26 points
4th: Team VAP (Viola Rodrigues, Paul Gatward, Anant Prabhu) - 14 points
5th: Hashassins (Amey Karpe, Rahul Kakodkar and ???) - 12 points
6th: Sangeeth Varma, Varun Prasad, Vilas Pavitran - 11 points
7th: Ajey Patil, Kanchan Gatward, Madhura Chakraborty - 10 points
8th: Akshay, Dhanraj - 10 points
9th: Team AHA (Amey Parsekar, Anjali SenGupta, Harsh Hegde) - 8 points
10th: Anurag Dalal, Leander Paes, Viraj Desai - 7 points
&
Gaurav Haloi, Lucky Kaul, Roshan Daftary – 7 points
11th: Aproop Prabhudesai, Chinmay Naik, Mohnish Sardessai - 6 points

No comments: