Thursday, January 12, 2017

Mahaquizzer - 11/Dec/2016 - Results

Proctor: Kanchan Gatward1.     Keshava Guha – 61
2.     Annie Sen Gupta – 60
3.     Rajiv D’Silva – 46
4.     Shashwat Sinai Salgaocar – 43
5.     Vidyadhar Gadgil – 38
6.     Ajey Patil – 30
7.     Rahul Kakodkar – 27
8.     Sangeeth S. Verma – 26
9.     Paul Gatward – 25
10.  Nitish Wagle – 21
11.  Shubham Tiwari – 15
12.  Harsh Hegde – 13
13.  Amey K – 13
14.  Anjali SenGupta – 11
15.  Aditya Phadte – 5

No comments: