Wednesday, November 4, 2015

Panjim November Quiz - Results

QMs: Paul Gatward & Viola Rodrigues

1st: Aditi Mascarenhas, Aniruddha Sen Gupta, Ashwini Joglekar, Devansh Cholera, Srijit Kumar, Yogesh Garud - 278
2nd: C. N. Prabhakar, Julian D'Costa, Lucky Kaul, Lynn Barretto Miranda, Mahesh Prabhu, Sahil Garud, Samira Sheth, Vishwanath Rajan - 249
3rd: Aadit Barkataky, Ajey Patil, Arya Prabhugaonkar, Ashwin Kumar, Fatima Kumar, Nitish Wagle, Rahul Paes, Tanmay Naik, Veenu Vas - 237
4th: Anou Raut Desai, Ashish Srivastava, Gouthami, Ira Almeida, Kaivalya Karkare, Pamela D'Mello, Rajiv D'Silva, Terrence D'Costa, Virat Agarwal - 199
5th: Ameya Mardolkar, Anant Prabhu, Dipti Srivastava, Kunal Naik, Molu Garg, Parind Phadte, Rohan Dattatreya, Soumitra Nemlekar - 190
6th: Gaurav Seth, Kalpa Govekar, Kanchan Gatward, Manas Hadkar, Siddharth Nunes, Sunil Sardessai, Vidyadhar Gadgil - 178

The next Panjim Monthly will be held on the 6th of December. Vidyadhar Gadgil will be quizmaster.

No comments: