Monday, November 23, 2015

Soliloquiz 2.0 - Goa scores


Name
Section 1
Section 2
Total
1
Aniruddha Sen Gupta
12.5
15
27.5
2
Ajey Patil
6.5
10
16.5
3
Ameya Mardolkar
5.5
8
13.5
4
Vidyadhar Gadgil
7.5
6
13.5
5
Kunal Naik
5
7
12
6
Paul Gatward
7
4
11
7
Vishwanath Rajan
3.5
7
10.5
8
Viola Rodrigues
5
5
10
9
Sunil Sardessai
4
5
9
10
Srijit Kumar
4.5
4
8.5
11
Anjali Sengupta
1
6
7
12
Gouthami
2
5
7
13
Parind Phadte
3
4
7
14
Manas Hadkar
1
2
3
15
C. N. Prabhakar
0
0
0
16
Karthik
0
0
0

No comments: