Tuesday, July 8, 2014

Panjim July Monthly - Results

QMs: Mohnish Sardessai & Pranav Khadpe

1st: Anant Prabhu, Devansh Cholera, Kaivalya Karkare, Lynn Barretto Miranda, Molu Garg, Parind Phadte, Rajiv D'Silva, Soham Kamat, Veenu Vas, Vishal Malapati - 255
2nd: Aarina Alphonso-Roche, Amod Kolwalkar, C. N. Prabhakar, Kunal Naik, Pooja Swaika, Raunaq Rao, Shaswat Salgaocar, Valmiki Naik, Varun Kumar - 205
3rd: Aniruddha Sen Gupta, Ashwin Kumar, Astrid Vas, Fatima Kumar, Kanchan Gatward, Kedar Naik, Nikhil Arolkar, Parth Gaonkar, Sahil Prabhudesai, Viola Rodrigues - 200
4th: Ashwin Mysore, Cleodel Savkur, Cornelia Pereira, Delson Roche, Lara Pereira, Siddharth Savkur, Srijit Kumar, Tanmay Naik - 175
5th: Kalpa Govekar, Madhura Bandekar, Marc Mascarenhas, Mithila Prabhudesai, Neil Nunes, Nitish Wagle, Paul Gatward, Soham Gaunekar, Yash Latkar, Yash Pathak - 160
6th: Agastya Keni, Ameya Mardolkar, Anjali Sen Gupta, Himanshu Sethi, Jared Lobo, K. V. Gouthami, Leroy Veloso, Mahesh Prabhu, R. Samyak, Raj Latkar - 130

The next Panjim Monthly will be held on the 3rd of August, to be hosted by Rajiv D'Silva.

No comments: