Monday, January 21, 2013

QuizStock Results - Annie's 2012


QM: Aniruddha Sengupta

1st: Amey Parsekar, J. Krishnamurthi, Mahesh Prabhu, Nitish Wagle, Viola Rodrigues - 80
2nd: [Lynn Barretto Miranda, Ranajeet Soman, Shubhankar Gokhale, Sirish Nimmagadda, Sudhir Rao] & [Amit Shet, Anannya Deb, Harshvardhan Bhatkuly, Rohan Jain, Suraj Kamat] - 75
4th: Shaswat Salgaonkar, Srijit Kumar, Sunil Sardessai, Vikram Joshi, Viraj Nayak - 65
5th: Paul Gatward, Rhyes D'Souza, Satyajit Pereira, Soham Gaunekar, Sumant Srivathsan - 60
6th: Kanchan Gatward, Rajiv D'Silva, Sanjay Parab, Venkat Srinivasan, Vibhendu Tiwari - 40

No comments: