Monday, February 29, 2016

Panjim January Quiz - Results

QM: Aniruddha Sengupta

1st: Aarina Alphonso, Biraj Patnaik, Gouthami, Kanchan Gatward, Nicky Rajan, Rajiv D'Silva, Reuben De Sousa, Rohan Saxena, Sadhika Buddaseth, Shakuntala Buddaseth, Utpal Narvekar - 159 points
2nd: Ashwini Joglekar, Giselle Rocquie, Manas Hadkar, Salvinus Vas, Shreyas Naik, Srijit Kumar - 128 points
3rd: Ameya Mardolkar, Ashwin Mascarenhas, Astrid Vas, Chirag Shetye, Lynn Barretto Miranda, Kedar Naik, M.S.Raghunandan, Padmaja Narvekar, Rajeev Narvekar, Vedant Dhume, Vidyadhar Gadgil - 108 points
4th: Ajey Patil, Ameeta Mascarenhas, Ashwin Mysore, Chandrashekhar Rao, Delson Roche, Mohnish Sardessai, Nandita de Souza, Rajan, Savithri Rao - 104 points
5th: Anjali Sengupta, Kaivalya Karkare, Paul Gatward, Paola Mambro, Saloni Sardessai, Suresh Narayan, Vishwanath Rajan, Yashodhan Dhume - 88 points
6th: Amey Parsekar, Anant Prabhu, Nitish Wagle, Richa Saxena, Shashwat Salgaocar, Shaunaq Sardessai, Sunil Sardessai, Tanmay Naik, Vikas Saxena, Viola Rodrigues - 80 points

No comments: