Monday, October 13, 2014

October Panjim Quiz - Results

QM: Srijit Kumar

1st: Abhijeet Virginkar, Ashwin Kumar, Fatima Kumar, Harsh Gupta, Julian Almeida, Kaivalya Karkare, Rajiv D'Silva, Valmiki Naik - 260
2nd: Amod Colvalkar, Aniruddha Sen Gupta, Blessie James, Shaunak Sardessai, Soham Gaunekar, Sunil Sardessai, Veenu Vas - 230
3rd: Anant Prabhu, Harshvardhan Bhatkuly, J. Krishnamurthi, Kedar Naik, KV Gouthami, Lara Pereira, Shreyas Naik, Soham Kamat, Suhani Prabhu - 205
4th: Ajachi Chakrabarti, Lynn Barretto Miranda, Raj Latkar, Sanjay Parab, Tara Rajendra, Vishal Malapati - 195
5th: Anjali Sen Gupta, Ashwini Joglekar, Avedika, Deepsee, Kalpa Govekar, Raunaq Rao, Sachin Chatte, Tanmay Naik, Viola Rodrigues, Yash Latkar - 190
6th: Ajey Patil, Julian D'Costa, Paola Mambro, Parth Gaonkar, Paul Gatward, Saahil Sharma, Zeyn Jaswal - 155

The next Panjim monthly will be held on the 2nd of November, to be hosted by N. Sirish.

No comments: