Thursday, August 7, 2014

Panjim August Quiz - Results and content

QM: Rajiv D'Silva

1st: Amod Kolwalkar, Aniruddha Sen Gupta, Arunav Konwar, Mariette Correa, Kaivalya Karkare, Shaila De Souza, Soham Patkar - 270
2nd: Ashwin Mysore, Mahesh Prabhu, Pradhyumna Bhat, Sangeeth Varma, Srijit Kumar, Tallulah D'Silva, Vikram D'Silva, Vishal Malapati - 245
3rd: Ajay Kamat, Ajey Patil, Amol Joshi, Jared Lobo, Paola Mambro, Parth Gaonkar, Pranab Mukhopadhyay, Sanskriti Dawle, Soham Kamat - 210
4th: C. K. Siddharth, C. N. Prabhakar, Delson Roche, Harshvardhan Bhatkuly, V. Balasubramaniam, Vibhas Prabhudesai, Vikram Dalvi, Viola Rodrigues - 160
5th: Ashwin Mascarenhas, Ashwini Joglekar, Ramchandra Salgaonkar, Sachin Chatte, Siddesh Shenoy, Sukanto Guha, Vidyadhar Gadgil, Yash Latkar - 140
6th: Aditi Mascarenhas, Blessie James, Chaitanya Naik, Kalpa Govekar, K. V. Gouthami, Lynn Barretto Miranda, M. S. Raghunandan, Parind Phadte, Raj Latkar, Srinath Ramkumar - 135.

The next Panjim Monthly will be held on the 7th of September and will be hosted by Aniruddha Sen Gupta.

Questions from the quiz:

No comments: