Wednesday, May 16, 2018

Mindsweep - 13/May/2018 - Goa Scores

Proctor: Kanchan Gatward

No.Name
Total
1
Annie Sen Gupta
94
2
Rajiv D’Silva
52
3
Chandrashekhar Rao
45
4
Paul Gatward
39
5
Vidyadhar Gadgil
36
5
Ajey Patil
36
5
Nitish Wagle
36
8
Delson Roche
30
9
Rahul Kakodkar
27
9
Sahil Ramchandani
27
11
Viola Rodrigues
26
12
Roshan Dattatri
22
13
Harsh Hegde
21
14
Suhas Prasanna
20
15
Mayur Shett
17
16
Nathan Moniz
14
17
Pratik Bhandare
1
18
C N Prabhakar
0

No comments: