Wednesday, April 5, 2017

Panjim Monthly - 2/Apr/2017 - Results

QM: Gouthami

1st: Team 4 - Aarina Alphonse, Pallavi Dhakne, Rajiv D'Silva, Sahil Ramchandani, Sanjay Parab, Siddhant Parab, Sudhanshu Parab - 195 points

2nd: Team 1 - Anjali SenGupta, Annie Sen Gupta, Delson Roche, Nishat Belwadi, Shwetambari Parab - 180 points

3rd: Team 3 - Saish Borkar, Shaila De Souza, Srijit Kumar, Sunil Sardessai, Viola Rodrigues - 165 points

4th: Team 6 - Amey Karpe, Neha Kamat, Shawn Fernandes, Soham Khandeparkar, Vidyadhar Gadgil - 130 points

5th: Team 5 - Amey Parsekar, Atri Mukerjee, Chandrashekhar, Kanchan Gatward, Rahul Kakodkar - 120 points

6th: Team 2 - Madhura Chakraborty, Nathan Moniz, Nitish Wagle, Parind Phadte, Pranab Mukherjee, Shaunak Sardessai - 100 points


No comments: