Tuesday, February 7, 2017

Panjim Monthly - 5/Feb/2017 - Results

QM: Annie Sen Gupta

1st: Team 3 - Amey Karpe, Nishath Belvadi, Sanjay Parab, Vidyadhar Gadgil - 236 points

2nd: Team 2 - Harsh Bhatkuly, Saugat Dey, Shaila D'Souza, Shashwat Salgaonkar, Shwetambari Parab, Srijit Kumar - 214 points

3rd: Team 1 - Amey Parsekar, Anjali SenGupta, Kaivalya Karkare, Kanchan Gatward, Sunil Sardessai - 201 points

4th: Team 6 - Ajey Patil, Anant Prabhu, Gouthami, Paul Gatward, Soham Khandeparkar - 185 points

5th: Team 5 - Leroy Veloso, Lynn Barreto Miranda, Kuntal Saha, Madhura Chakraborty, Rahul Kakodkar - 171 points

6th: Team 4 - C.N.Prabhakar, Pallavi Dhakne, Pranab Mukhopadhyay, Rajiv D'Silva, Shubham Tiwari - 130 points

No comments: