Tuesday, March 8, 2016

Panjim February Quiz - Results

QM: Siddharth Misra

1st: Mahesh Prabhu, Parind Phadte, Rahul Desai, Vidyadhar Gadgil - 190
2nd: Aakash Rodrigues, Nitish Wagle, Soham Kamat, Shaunak Sardessai, Sunil Sardessai - 155
3rd: Anjali Sen Gupta, Sanjay Parab, Siddhant Parab, Viola Rodrigues - 130
4th: Anant Prabhu, Aniruddha Sengupta, Blessie James, C. N. Prabhakar - 125
5th: Achintya Kambli, Adish Talwadker, Amit Shet, Eeshaan Vernekar, Parth Gaonkar, Rajiv D'Silva - 100
6th: Ajey Patil, Ameya Mardolkar, Gouthami, Shashank Krishna - 85

No comments: