Saturday, December 19, 2015

Panjim December - Results & Content

QM: Vidyadhar Gadgil

1st: Aadit Barkataky, Aniruddha Sen Gupta, C. K. Siddharth, Harshvardhan Bhatkuly, Rajat Govekar, Sanjay Parab - 235
2nd: Ameya Mardolkar, Ashwin Mascarenhas, Blessie James, Eeshaan Vernekar, Pranjal Modak, Rajiv D'Silva - 200
3rd: Anou Raut Desai, Leroy Veloso, Paul Gatward, R. Samyak, Sahil Garud, Sunil Sardessai - 170
4th: Ashwin Kumar, Fatima Kumar, Pranav Khadpe, Shubham Tiwari, Shubhankar Gokhale, Soham Kamat, Srijit Kumar, Sven Falkenberg, Viola Rodrigues - 130
5th: Anant Prabhu, Anjali Sengupta, Mahesh Prabhu, Manas Hadkar, Sachin Chatte, Shashwat Salgaonkar, V. Sivakumar, Vedang Acharya - 125
6th: Gouthami, Kaivalya Karkare, Kanchan Gatward, Nitish Wagle, Vilas Pavithran, Yogesh Garud - 105

The next Panjim Monthly will be held on the 3rd of January 2016, to be hosted by Aniruddha Sen Gupta.

No comments: