Monday, August 10, 2015

Panjim August Quiz - Results

QM: Aniruddha Sen Gupta

1st: Abhijeet Virgincar, Arunav Konwar, Chaitanya Naik, Majid Siddiqi, Nadine Monteiro, Naz Siddiqi, Nitish Wagle, Tanmay Pereira Naik, Viola Rodrigues - 170
2nd: Ameya Mardolkar, Amol Joshi, C. N. Prabhakar, Kaivalya Karkare, Mahesh Prabhu, Nehara Pandey, Pritha Sardessai, Soham Kamat, Srijit Kumar - 140
3rd: Ajey Patil, Anjali Sengupta, Ashwini Joglekar, Mandar Nagarsekar, Purva Nagarsekar, Sanjay Parab, Shekhar Wadhwa, Siddharth Parab, Ved Nagarsekar - 130
4th: Gouthami, Mohnish Sardessai, Paola Mambro, Pathikrit Ghosh, Pranab Mukhopadhyay, Preeti Lal, Shaunak Sardessai, Sunil Sardessai - 120
5th: [Ashwin Mascarenhas, Astrid Monteiro, Chinmay Naik, Lara Pereira, Lynn Barretto Miranda, Mark Monteiro, Parind Phadte, Rajiv D'Silva, Sangeeth Varma] & [Amey Parsekar, Anant Prabhu, Blessie James, Jayant Karn, Kedar Naik, Manas Hadkar, Pamella D'Mello, Shaila De Souza, Shaswat Chaterji, Vishwanath Rajan] - 100

The next Panjim Monthly will be held on the 6th of September, to be jointly hosted by Ashwin Mascarenhas & Chaitanya Naik.

No comments: