Tuesday, August 25, 2015

Incredible India Quizzes - Results

School Edition

QM: Harshvardhan Bhatkuly

1st: Akash Arun & Zibane Paes (Shree Damodar HSS, Margao) - 100
2nd: Altamash Panjwany & Yannick Furtado (Loyola HS, Margao) - 80
3rd: Anish Dhaimodkar & Kedar Gudekar (AJ de Almeida HS, Ponda) - 50+1
4th: Ashwin Mascarenhas & Chaitanya Naik (Mushtifund Aryan HSS, Panjim), Bindav Bakhle & Vedang Gaonkar (GVM's Aakas HSS, Ponda) - 50
6th: Gayatri Gauns & Karuna Sankolli (GVM's Aakas HSS, Ponda) - 30


Open Edition:

QM: Aniruddha Sen Gupta

1st: Sangeeth Varma, Sanjay Parab, Vidyadhar Gadgil - 120
2nd: Harshvardhan Bhatkuly, Lynn Barretto Miranda, Rajiv D'Silva - 110
3rd: Pradhyumna Bhat, Sunil Sardessai, Vishwanath Rajan - 90
4th: Ameya Mardolkar, Amol Joshi, Gouthami - 75
5th: Avinash Pujari, Sammit Jain, Varun Prasad - 40
6th: Anant Prabhu, Leroy Veloso, Pritha Sardessai - 20

No comments: