Thursday, December 11, 2014

SEQC Panjim December - Results

QM: Dr. Chandrashekhar Rao

1st: Aniruddha Sen Gupta, Atharva Kenkre, Kaivalya Karkare, Navin Rao, Neema Kamat, Prakruthi Rao, Sachin Chatte, Sanjay Parab, Savitri Rao, Shreyas Naik, Shwetambari Parab - 530
2nd: Ameeta Mascarenhas, Ashwin Kumar, Fatima Kumar, Ira Almeida, Mohandas Kamat, Nandita de Souza, Nikhil Arolkar, Nitish Wagle, Raj Latkar, Rajiv D'Silva, Samyak Rajanala, Terrence D'Costa - 480
3rd: Ajey Patil, Ashwin Mysore, Jared Lobo, Julian D'Costa, Nikhil Shirsat, Prashant N. V., Raghunandan Mysore, Soham Gaunekar, Viola Rodrigues - 445
4th: Anant Lawande, Anant Prabhu, Archit Vashishta, Ashwin Mascarenhas, Shashwat Salgaonkar, Shaunak Sardessai, Sonam Kamat, Srijit Kumar, Sunil Sardessai - 420
5th: Adish Talwadker, Ameya Mardolkar, Amod Kolwalkar, Anjali Sen Gupta, Kalpa Govekar, Kv Gouthami, Leroy Veloso, Lynn Barretto Miranda, Mahesh Prabhu, Vishal Malapati - 395
6th: Ashwini Joglekar, Devansh Cholera, Kanchan Gatward, Nitya Ghotge, Paul Gatward, Rajeev N., Sanjeev Ghotge, Sumukh Pinge, Vidyadhar Gadgil, Vineet Chopdekar - 255

The next monthly quiz in Panjim will be held on the 4th of January 2015 and will be QMed by Vidyadhar Gadgil.

No comments: