Saturday, November 8, 2014

Panjim November Monthly - Results

QM: N. Sirish

1st: Aniruddha Sen Gupta, Anjali Sen Gupta, MS Raghunandan, Pravar Peri, Vishal Malapati, Yash Pathak - 205
2nd: Ashwini Patil, Kaivalya Karkare, Kalpa Govekar, Parind Phadte, Rajiv D'Silva, Saish Borkar - 170
3rd: Ashwin Mascarenhas, C. K. Siddharth, Nikhil Subramaniam, Shashank Sardessai, Srijit Kumar, Sunil Sardessai, Veenu Vas - 145
4th: Anant Prabhu, Chaitanya Naik, Kedar Naik, Kv Gouthami, Nitish Wagle, Sadhika Buddaseth, Sahil Chirutapudi, Shakuntala Buddaseth - 75
5th: Atharva Kenkre, CN Prabhakar, Lara Pereira, Rajeev Nedumaran, Sumukh Pinge, Tanmay Naik, Vibhas Prabhudessai - 65
6th: Ajey Patil, Ameya Mardolkar, Blessie James, Dhanaraj Naik, Molu Garg, Rohan Bhandare, Shreyas Naik - 60

The next Panjim Monthly will be held on the 7th of December, to be hosted by Dr. Chandrashekhar Rao.

No comments: