Wednesday, April 16, 2014

SEQC April - Results

QM: Harshvardhan Bhatkuly

1st: Anant Prabhu, Aniruddha Sengupta, Chaitanya Naik, Jared Lobo, Kanchan Gatward, Keegan Aquino, KV Gouthami, Vijaykumar Shetye - 225
2nd: Anjali Sengupta, Ashwin Mysore, Bina Datwani, Kaivalya Karkare, Nitish Wagle, Tanmay Pereira-Naik, Vishal Malapati - 175
3rd: Ashwin Kumar, Fatima Kumar, Lara Pereira, Mohnish Sardessai, Nikhil Arolkar, Paola Mambro, Rajiv D'Silva, R Samyak, Vikram D'Silva - 150
4th: Kedar Naik, Kunal Naik, Paul Gatward, Sadhika Buddaseth, Saheel Sirvoicar, Shakuntala Buddaseth, Soham Gaunekar, Sudnya Shetye, Tallulah D'Silva, Vedang Shetye - 145
5th: Ameya Mardolkar, CN Prabhakar, Genevieve D'Souza, Lynn Barretto Miranda, Pranav Khadpe, Richa Choudhary, Rudy D'Souza, Umang Nair, Viola Rodrigues - 137
6th: Ashwin Mascarenhas, Kalpa Govekar, Leroy Veloso, Molu Garg, Seenu Kurien, Srijit Kumar, Sunil Sardessai - 120

The next Panjim monthly will be held on the 4th of May, to be hosted by Aniruddha Sengupta.

No comments: