Monday, November 18, 2013

BiG Q 2013 scores – outstation

BiG Q 2013 was answered in three venues outside Goa – Dubai, Mumbai and Pune. Here are the scores from these venues:

Dubai
Alok Mohan 67
Shafeek M 67
Krishnamurti Ganesh 65
Sapan Mehta 61
Nikhil Soneja 60
Prasann Potdar 55
Ramakrishnan Venkataraman 53
Shatesh Sunil Row 51
Zahid Rangwala 38
Sreeni Kotamarthy 35
Jagadeesh Singaram 34

Mumbai
Vinoo Sanjay 81
Govind Grewal 72
Anannya Deb 71
Pravin Varma 70
Anil Kothuri 68
Roshith Mohan 66
Aniket Khasgiwale 59
Nikhil Sonde 58
Saransh Verma 44
Sumeet Pai 41
Pradyoth C. John 41
Devang Ghia 38
Anubhab Dasgupta 37
Soumyadipta Chanda 36
Mithil Mehta 31
Geetha SN 23
Mohammed Khan 17
Pune
Saikat Sarkar 52
Omkar Dhakephalkar 48
Saikat Ghosh 43
Akshat Mishra 38
Kshitij Jyoti 36
Pranav Pawar 32
Anurag Danda 31
Omkar Borate 19
J. Krishnamurthi of Hyderabad, who was visiting Goa and took it under my personal supervision, scored 66.

No comments: