Wednesday, June 5, 2013

SEQC June - Results & content

QM: Rajiv D'Silva

1st: Anil Rodrigues, Aniruddha Sengupta, Ashwin Mysore, Astrid Vas, Rohan Saxena, Sapana K. C., Srijana K. C., Umang Nair, Veenu Vas - 225
2nd: Ameya Mardolkar, C. N. Prabhakar, Harsh Hegde, Paul Gatward, Rudolf D'Souza, Soham Gaunekar, Tanmay Naik, Vijay Oli, Wilma Alvares - 140
3rd: Amit Shet, Anisha Salgaonkar, Erryl Alvares, Govind Potekar, Kunal Naik, Nitin Salgaonkar, Paola Mambro, Sachin Chatte, Tallulah D'Silva, Vikram D'Silva - 130
4th: Jatan Rodrigues, Kanchan Gatward, Manuel Alvares, Mohnish Sardessai, Nitish Wagle, Rhyes D'Souza, Viraj Nayak - 100
5th: Genevieve D'Souza, Harshvardhan Bhatkuly, Kedar Naik, Lara Pereira, Lynn Barretto Miranda, Mahesh Prabhu, Sanjay Parab, Shaswat Salgaonkar, Shwetambari Parab - 90
6th: Abhijeet Virginkar, Conrad Fernandes, Julian Fernandes, Leroy Veloso, M. S. Raghunandan, Pranav Khadpe, Soham Kamat, Triveni Potekar, Viola Rodrigues - 55

The next Panjim Monthly will be held on the 7th of July, to be hosted by Amit Shet.Bonus Questions.

No comments: