Tuesday, August 7, 2012

SEQC August - Results

QM: Ajachi Chakrabarti

1st: Abhijeet Virgincar, Ankit Arora, Aniruddha Sen Gupta, Francis James, Sarvesh Shivrekar, Tallulah D'Silva - 365
2nd: Mahesh Prabhu, Mohnish Sardessai, Rajiv D'Silva, Sadhika Buddaseth, Shakuntala Buddaseth, Shubham Tiwari, Sohan Shirsat - 180
3rd: Amod Kolwalkar, Nitish Wagle, Paola Mambro, Prabhakar CN, Ratna Mandre, Sachin Chatte, Soham Gaunekar - 160
4th: Ananth Kachroo, Kunal Naik, Nitish Fatarpekar, Shaswat Salgaonkar, Shrinivas Mandre, Viola Rodrigues - 150
5th: [Anirudh Wodeyar, Ashwin Mascarenhas, Kiril Vaz, S. Varun Kumar, Tanuj Chongder, V. R. Muralidharan] & [Anjali Sen Gupta, Avinash Kothuri, RB Prabhudesai, Shivanand Mandre, Srijit Kumar, Sunil Sardessai, Vikram D'Silva] - 105

The next Panjim monthly will be held on the 2nd of September, to be hosted by Aniruddha Sen Gupta.

No comments: