Tuesday, August 9, 2011

Kids' Special - Results

QMs: Akash Kulkarni & Shubham Tiwari

1st - Akshay Rege, Saheel Wagh, Sahil Prabhudesai, Atharv Joshi - 180
2nd - Jatan Rodrigues, Julian D'Costa, Maithili Majithia, Iona Francis - 150 points
3rd - Shaswat Salgaocar, Nitish Fatarpekar, Ashwin Mascarenhas, Taran Mukherjee - 120 points
4th - Soham Gaunekar, Kunal Naik, Agastya Keni - 105 points

No comments: